O firmie

Biuro projektowe INWESTPROJEKT P-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi powstała w 1991 roku. Od tego czas zdobyliśmy olbrzymie doświadczenie projektowe i wykonawczo-inwestycyjne. Dziś jesteśmy jedną z nielicznych firm projektowo-inwestycyjnych dysponującą pełną kadrą autorską realizującą zadania w sposób kompleksowy.

Jesteśmy autorami wielu obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego o bardzo bogatym programie, nasyconych urządzeniami technologicznymi o złożonej strukturze. Swobodnie poruszamy się we wszystkich systemach technologicznych, zarówno tradycyjnych jak i uprzemysłowionych. Zajmujemy się ponadto planowaniem przestrzennym jednostek strukturalnych, jak również dużych zespołów dzielnicowych. Optymalizacja terenu, jego dostępność zarówno urbanistyczna, infrastrukturalna jak i kosztowa jest przedmiotem naszych częstych opracowań analityczno-koncepcyjnych.

Nasi pracownicy: architekci, konstruktorzy, instalatorzy wszelkich branż niezbędnych do realizacji zadań w budownictwie ogólnym i przemysłowym oraz w kosztorysowaniu, dysponują wszelkimi uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi.

Jako biuro projektowe kładziemy duży nacisk na jakość oferowanej przez nas architektury, a także rozwiązań w zakresie konstrukcji, instalacji wewnętrznych w aspekcie ekonomicznym i energooszczędnym.

„INWESTPROJEKT P-1” oferuje opracowania projektowe w pełnym zakresie od fazy wstępnej (tj. doradztwo inwestycyjne), analizy urbanistycznej, koncepcji, przygotowaniu formalno-prawnym inwestycji, poprzez projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzory autorskie oraz zastępstwo inwestorskie w pełnym zakresie, skończywszy na promocji zamierzeń inwestycyjnych i nadzorze.


Wykonujemy wielobranżowe projekty architektoniczno-budowlane, a podstawowymi domenami naszej działalności są:

  • projekty budynków mieszkalnych (małe i duże zespoły mieszkaniowe, budynki wielorodzinne),
  • projekty budynków użyteczności publicznej,
  • projekty budynków przemysłowych,
  • projekty budynków biurowych,
  • projekty budynków handlowych,
  • adaptacje i modernizacje istniejących budynków,
  • oraz wszelkie projekty obiektów i zespołów wielofunkcyjnych,
  • zastępstwo inwestorskie dla realizowanych w/w projektów i współudział w ewentualnej sprzedaży ich części (np. mieszkania).

Dysponując ogromnym doświadczeniem oraz kompetentnym zespołem możemy wziąć pełną odpowiedzialność na nasze pomysły i pieniądze naszych inwestorów. Gwarantujemy najwyższą jakość prac projektowych wykonywanych w sposób kompleksowy i terminowy.
Wszystkich zainteresowanych profesjonalną obsługa inwestycji zachęcamy do współpracy.